Axén & Grönqvist AB.

Välkommen till Axen & Grönqvist AB
Brand och mekanisktinbrottsskydd ligger som grund för vår special kompetens.
Vår affärsidé bygger på en hög servicegrad och korta leveranstider.

" 40 års erfarenhet när det gäller brand och inbrottsskydd, försäljning, montering, service, underhåll samt reparationer. "
 

Säkerhetsdörrar

Branddörrar

Galler

Jallusier

Entrépartier

Inbrottsskydd

Reparationer av inbrottsskador
under arbesttid
07:00 - 17:00

Inbrottsförebyggande åtgärder på dörrar.

Tel: 031-532000
Fax: 031-470743